Liviu @ Oct 2015 Sense Magazine

Photo: Junji Hata
Styling: Masaaki Mitsuzono

 photo Liviu-S-380_zps2affn8qg.jpg

 photo Liviu-S-381_zpsy2ff2lx0.jpg

 photo Liviu-S-382_zpsgcj1c3va.jpg

 photo Liviu-S-383_zpsxyraeahy.jpg

 photo Liviu-S-384_zpsmzbi3eky.jpg

 photo Liviu-S-385_zpss1qvzfom.jpg

 photo Liviu-S-386_zpswephgmsd.jpg

 photo Liviu-S-387_zpsjgeyltnn.jpg