Cristiana M. - May 2013 Cosmopolitan Romania

Photo: Sebastian Enache
Editor moda: Manuela Pungan
Make-up: Traviata Paduraru
Hair: Camelia Negrea si Ofelia Minescu
Photo assistant: Armand Ionescu

 photo 102_zpsae8022f0.jpg

 photo 103_zps70df4e32.jpg

 photo 104_zpsfae26efc.jpg

 photo 105_zpsa2e6a4f9.jpg

 photo 106_zps915def63.jpg

 photo 107_zpsc6591301.jpg

 photo 108_zps5c4942f0.jpg

 photo 109_zps07f89bb0.jpg